Trung Tâm Giáo Dục Thể chất Quốc Phòng, Trường CĐSP Nha Trang.
(Defense Physical Education Center, Nha trang teacher training college)
Website: http://ttgdtc-qp.com
Địa Chỉ: 05 - Trần Hưng Đạo, Phước Hải, TP. Nha Trang.
Tel: 0583.526647
Email: tdd1956@yahoo.com.vn
[Click vào đây nếu trình duyệt không tự động chuyển]